SAIKAVI · Salut i Qualitat de Vida

“Encara que en crear tot queda en l'ara, gens roman etern en el camp material, però si en la finestra de l'univers”.

Sri Brahma/ Sri Vishnu/ Sri Shiva (Trimurti hindú).

Numerología i Geometría Quàntica

La base de tot codi sagrat s'inicia amb l'ús de la numerología, és est el primer pas per obtenir un canvi de percepció de la realitat, on l'alfabet hebreu clàssic té una gran funció com a alfabet solar, utilitzant els nombres nus de tronc, sent autèntics canals on es percep l'energia divina d'arrel per fer el tan esperat salt quàntic. Per què la numerología? Perquè igual que els ordinadors, són utilitzats com a nombres binaris, encara que en el cos humà la seva fórmula difereix a partir de la següent base: (-1) (0) (+1), sent la forma energètica d'un àtom, el (-1) correspondria a l'electró, el (0) el neutró, i el (+1) el protó. Llavors, abans d'aparèixer la matèria sempre està l'energia, hi ha processos dels quals provenen directament de l'essència divina de Déu, i unes altres de procediment de la mà de l'home, en tot cas quan fem una acció de causa i efecte, és sempre a través de la divinitat en nosaltres, quan no posem la ment com a mitjà d'obstaculització, per això les partícules de Déu, sempre fan el procés dels elements eteris, Foc, Aire, Aigua i Terra per aquest ordre, podríem parlar d'un cinquè element que és l'eteri i es crea únicament pel bon ús dels elements, allí estan els àngels, allí està la flama divina que parteix del cor actuant en la ment, obrint la consciència de l'amor i la gratitud. És llavors que flueix i sentim que estem en el camí, i en arribar a la terra finalment tenim la fruita. Així que, l'home és el centre, i aquesta energia és (0), igual que Sri Vishnu, per ser un canal bondadós. Llavors serà quan entres en l'energia prànica, provinent de la font fotònica de l'home espiritual. Per tant, som Llum a la terra, i hem d'actuar com a àngels perquè aquesta mateixa energia és correlativa a la xarxa de connexions divines, en tota la humanitat, on l'home espiritual té un lloc destacat. Ara ja podem parlar de miracles, on el teu somni o il·lusió es fa realitat, materialitzadora, gràcies al ressorgiment de l'energia Llum. És ara, a través de causa i efecte dhàrmic (acció espiritual), que arribarem a eliminar tot karma negatiu. En la humanitat ningú està exempt del 100% del Karma o pel camí del Samsara (bon o mal karma). Però si possibilitem un temps al dia en la meditació, obtindrem la freqüència de les partícules de Déu, trobant el regal diví, sortint més i més dels processos del mal karma.

“Des de l'inici del cosmos, un sol nombre va aparèixer, contenidor de tota la informació de la creació, aquest nombre és ALEF; conté el Zero, l'1 i fins i tot el seu invers, el -1, sent la formació de l'àtom, i la primera partícula d'essència divina. Alhora, expandeix infinites combinacions numèriques, arrel de tota existència coneguda i per conèixer”. Arcàngel Metatrón.